Нашите цени за абонаментно счетоводно обслужване

Земеделие

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 200 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 200 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Строителство

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 300 лева от 400 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 300 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 400 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Търговия

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Ресторанти и кетъринг

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 350 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 200 лева от 250 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 200 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 250 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Хотелиерство и Туризъм

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Маркетинг и реклама

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Здравеопазване

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Промишленост

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 300 лева от 400 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 250 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 300 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 400 лева от 250 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Транспорт, логистика и спедиция

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 350 лева от 400 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 250 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 350 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 400 лева от 250 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Образование

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Информационни технологии

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Медии и издателство

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Недвижими имоти

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 200 лева от 250 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 200 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 250 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Правни и юридически услуги

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Франчайз

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -

Услуги

Вид Малки Средни Големи
Регистрирани по ДДС от 250 лева от 300 лева По договаряне
Не регистрирани по ДДС от 150 лева от 200 лева -
Регистрирани по ДДС Не регистрирани по ДДС

Малки предприятия

от 250 лева от 150 лева

Средни предприятия

от 300 лева от 200 лева

Големи предприятия

По договаряне -