ТРЗ и личен състав

- Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;

- Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета;

- Попълване на трудови книжки;

- Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ (декл. 1 и декл. 6);

- Изготвяне на трудови досиета на персонала;

- Осигуряване на трудова медицина;

- Плащане на осигуровки;

счетоводител варна

Счетоводни услуги - повече информация в Уикипедия


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
счетоводни услуги варна