Годишно счетоводно приключване

- Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети;

- Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.

- Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт;

- Изготвяне на документи за Търговския регистър;

- Изготвяне на годишна декл. 6 за съдружниците в ООД, собствениците на ЕООД и ЕТ;

счетоводител варна

Счетоводни услуги - повече информация в Уикипедия


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
счетоводни услуги варна