Абонаментно счетоводно обслужване

УСЛУГАТА ВКЛЮЧВА:

- Осчетоводяване на първични документи и съставяне на вторични счетоводни документи;

- Изготвяне и представяне по електронен път на Справки-декларации по ЗДДС;

- Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета (извършване на плащанията по желание на клиента);

- Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите;


Услугата включва ТРЗ и Годишно приключване: Виж услуга ТРЗ и услуга Годишно счетоводно приключване;

счетоводител варна

Счетоводни услуги - повече информация в Уикипедия


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
счетоводни услуги варна