Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по ЗДДС е процедура, след извършването на която, едно "данъчно задължено лице" влиза официално в системата на ЗДДС и
става "регистрирано лице". В резултат на това, за него възниква задължението да начислява ДДС за всяка облагаема доставка и има право да
приспада данъчен кредит по съответните покупки.
Въпреки, че регистрацията по ДДС е специална регистрация, тя е неразделна част от общата данъчна регистрация, т.е. общата регистрация е първична, а тази по ДДС е вторична.

счетоводител варна

Счетоводни услуги - повече информация в Уикипедия


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
счетоводни услуги варна